Wyniki

Sprawozdanie końcowe z realizacji badań

Folder informacyjny o wynikach projektu

 

Opis stanu realizacji wczesniejszych zadań (stan na koniec etapu nr 1, tj. 10.03.2017r.):

1. Załącznik nr 1 - opis koncepcji systemu oraz dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektu;
2. Załącznik nr 2 - opis stanu realizacji zadań WAT;
3. Załącznik nr 3 - opis stanu realizacji zadań HTRC;
4. Załącznik nr 4 - opis stanu realizacji zadań CS PSP.