Wizyta przedstawicieli firmy PLATAN

29 kwietnia 2016 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie Lidera projektu z przedstawicielami firmy PLATAN produkującej m.in. Zintegrowane Systemy Powiadamiania digitex służące do alarmowania, sygnalizowania i zapewnienia łączności dla służb ratowniczych. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i było kontynuacją spotkania, które odbyło się 19 kwietnia br., w siedzibie firmy PLATAN w Sopocie . Obie strony przedstawiły zakres swojej działalności oraz zaproponowały ew. wspólne działania w zakresie realizowanego projektu WAZkA.