Warsztaty demonstrujące prototyp systemu WAZkA

W dniach 29.11-01.12.2017r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty walidujące prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) w warunkach operacyjnych. Walidacja prototypu systemu WAZkA przeprowadzona została w celu zweryfikowania osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologii.  

Prototyp powstał jako jeden z głównych wyników realizacji projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego na potrzeby Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Warsztaty miały charakter roboczy, więc - w porozumieniu z Gestorem projektu (Komenda Główna PSP) - zostali na nie zaproszeni potencjalni użytkownicy systemu WAZkA (przedstawiciele wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego reprezentujący 13 województw, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (pełniącego rolę koordynatora w KSWSiA) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej). Łącznie w warsztatach wzięło udział 23 potencjalnych użytkowników systemu WAZkA oraz 17 przedstawicieli konsorcjantów. W warsztatach uczestniczył również członek zespołu nadzorującego projekt z ramienia NCBiR - st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Warsztaty otworzył Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, mł. bryg. mgr Piotr Placek oraz kierownik projektu - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. 

Sprawdzenie działania prototypu systemu odbyło się w środowisku testowym przygotowanym przez Wykonawcę (konsorjcum w składzie: WCY WAT - lider, CS PSP, HTRC sp. z o.o., UKSW). Działanie prototypu systemu WAZkA sprawdzane było z wykorzystaniem ćwiczebnych danych przygotowanych przez Wykonawcę według wcześniej przygotowanego planu warsztatów (poniżej) obejmującego m.in. kilka scenariuszy demonstracji prototypu. Scenariusze obejmowały: wypadek autocysterny z LPG (propan) na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Sabinowskiej w Częstochowie, wypadek cysterny kolejowej z chlorem na bocznicy kolejowej CS PSP oraz rozszczelnienie zbiornika z amoniakiem w walcowni w Czechowicach-Dziedzicach. Zapewniony był równoległy dostęp do usług prototypu systemu WAZKA dla wielu użytkowników, odwzorowujący warunki pracy w środowisku operacyjnym.

Na koniec dwudniowych warsztatów uczestnicy wypełniali ankietę, w której oceniali zarówno samą organizację, klarowność przygotowanych scenariuszy demonstracyjnych, jak również funkcjonalność zaprezentowanego prototypu systemu WAZkA.

Wyniki ankiet przerosły oczekiwania organizatorów warsztatów i potwierdziły, że przygotowane scenariusze demonstracji prototypu były przemyślane a zaproponowana i zrealizowana jego funkcjonalność może być bardzo przydatna w praktyce funkcjonowania KSWSiA.

O warsztatach można przeczytać również na stronie CS PSP w Częstochowie. Zdjęcia i filmy z warsztatów dostępne są pod linkiem.

 

Poniżej szczegółowy plan warsztatów:

29.11, środa

Przygotowanie infrastruktury technicznej do demonstracji. Testy wewnętrzne oprogramowania (tylko konsorcjanci).

30.11, czwartek

 1. Otwarcie warsztatów, prezentacja założeń i celów projektu.
 2. Demonstracja wybranych funkcji systemu WAZkA na etapie analizy zagrożeń (przed zajściem zdarzenia inicjującego, czyli takiego, które może skutkować zagrożeniem skażeniami):
  • Logowanie się do systemu w roli „Analityk”;
  • Wprowadzenie/wyświetlenie informacji o kilku potencjalnych, różnych zagrożeniach;
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka dla kilku potencjalnych zagrożeń.

  3. Demonstracja wybranych funkcji systemu WAZkA po wystąpieniu określonego zagrożenia:

  • Logowanie się do systemu w roli „Operator"; 
  • Odbiór informacji w module pocztowym WAZkA o zmianie statusu zagrożenia; 
  • Zmiana statusu zagrożenia na „Trwające” w odpowiednim module systemu WAZkA;
  • Przeprowadzenie aktualizacji analizy ryzyka dla zagrożenia trwającego;
  • Analiza zbiorcza oceny zagrożeń trwających oraz podjęcie decyzji o ostrzeganiu ludności.

  4. Demonstracja systemu WAZkA w konfiguracji szkoleniowej:

  • Moduł „Emulatory systemów monitorowania zagrożeń”;
  • Integracja informacji z emulatora systemu SAPOS z modułem gromadzenia danych systemu WAZkA.

  5. Demonstracja Bazy Wiedzy systemu WAZkA:

  • Wprowadzanie danych „znaczonych”;
  • Wyszukiwanie przydatnych informacji.

   Podsumowanie pierwszego dnia demonstracji.

01.12, piątek

  6. Użytkowanie systemu WAZkA przez uczestników demonstracji:

  • Na etapie analizy zagrożeń (wg schematu opisanego w punkcie 2);
  • Po wystąpieniu określonego zagrożenia (wg schematu opisanego w punkcie 3);
  • Obsługa Bazy Wiedzy systemu WAZkA (wg schematu opisanego w punkcie 5).

  7. Dyskusja podsumowująca część praktyczną demonstracji.
  8. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników demonstracji.
  9. Podsumowanie, wnioski, rekomendacje.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Opis założeń i wyników projektu WAZkA2.1 MB
PDF icon Folder informacyjny o projekcie WAZkA1.51 MB
PDF icon Macierz pokrycia wymaganych funkcji modułami oprogramowania WAZkA674.83 KB
PDF icon Wyniki ankiet uczestników warsztatów1.61 MB