Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA

Artykuł w czasopiśmie naukowym:
Tarapata Z., Antkiewicz R., Chmielewski M., Dyk M., Kasprzyk R., Kulas W., Najgebauer A., Pierzchała D., Rulka J.: Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 66 (4), 15-31, 2017.