Udział w konferencji EpiMilitaris'2017

W dniach 3-5.04.2017r. w hotelu Zamek Ryn w Rynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja EpiMilitaris'2017 - "Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń". Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Stowarzyszenie "Ruch Wspólnot Obronnych" oraz Zakład Medycyny Katastrof oraz Pomocy Doraźnej UJCM. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele mundurowych i cywilnych służb medycznych z całego kraju, jak również oficerowie z Gwardii Narodowej Stanu Illinois, USA, Akademii Wojennej w Liptovskim Mikulasu, Słowacja.

W ramach projektu WAZkA w konferencji uczestniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu, mjr dr. inż. Rafał Kasprzyk (WAT), dr. inż. Dariusz Pierzchała (WAT), st. kpt. dr inż. Artur Ankowski (CS PSP). Wygłosili oni dwa referaty:

1. Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania;
2. Informatyczny system monitorowania i prognozowania zagrożeń wirusem grypy.

Oba referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno mundurowych, jak i cywilnych służb medycznych.

Celem konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w celu sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez medyczne służby mundurowe we współpracy z cywilnymi, w związku z wystąpieniem określonego zagrożenia. Tematyka dotyczyła szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia ale również po jego wystąpieniu. Program obejmował również część warsztatową z praktycznymi pokazami działań ratowniczych po zdarzeniu z użyciem czynników toksycznych.