Udział w IV Międzynarodowej Konferencji "Zagrożenia CBRNE"

W dniach 8 oraz 9 czerwca 2016 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się już po raz czwarty międzynarodowa konferencja naukową pt: „Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE”. Organizatorami konferencji była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Na konferencji został przedstawiony referat prezentujący założenia projektu WAZkA pt. :"KONCEPCJA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU WSPARCIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH CBRN". Referat prezentował kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.