Spotkanie z kierownictwem mazowieckiego WCZK

W dniu 24.10.2017r. w siedzibie mazowieckiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum z kierownikiem WCZK - p. Andrzejem Stypińskim. Spotkanie dotyczyło konsultacji związanych ze sposobem formułowania treści komunikatów ostrzegawczych w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO), z którym integruje się system WAZkA. Uzgodniono, że konsorcjanci zaproponują sposoby opisu kilku typów komunikatów ostrzegawczych przekazywanych do RSO z systemu WAZkA, a przedstawiciele WCZK zgłoszą uwagi do treści tych komunikatów (czy nie są zbyt lakoniczne, czy nie zawierają sformułowań, które mogłyby wprowadzić np. panikę wśród ludzi, którzy taki komunikat odczytają itp.).