Spotkanie w siedzibie LOTOS Straż

W dniu 24.08 b.r. w siedzibie LOTOS Straż w Gdańsku, na zaproszenie Prezesa Zarządu LOTOS Straż p. Ireneusza Litwinowicza, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Cybernetyki oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W spotkaniu uczestniczyli:
- ze strony WAT (Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych): dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT (kierownik projektu WAZkA), dr inż. Dariusz Pierzchała, mgr inż. Michał Dyk;
- ze strony WAT (Instytut Optoelektroniki): ppłk dr inż. Marek Życzkowski;
- ze strony LOTOS: Ireneusz Litwinowicz (prezes LOTOS Straż) oraz inni przedstawiciele grupy kapitałowej LOTOS odpowiedzialni za bezpieczeństwo infrastruktury oraz ludzi.

Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z bezpieczeństwem infrastruktur krytycznych i ludzi, analizą zagrożeń oraz wsparciem informatycznym procesów zarządzania informacją, wspomagania decyzji w sytuacjach zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. Na spotkaniu zaprezentowano również aktualne wyniki realizacji projektu WAZkA, który bardzo dobrze wpisywał się w tematykę spotkania. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Przedstawiciele LOTOS Straż podkreślali konieczność wprowadzania do użytku systemów tego typu, jak WAZkA oraz wykazali duże zainteresowanie sformalizowaniem współpracy w omawianych obszarach. Planowane jest podpisanie umowy o współpracy, jak również opracowanie wymagań na wspólny projekt badawczo-rozwojowy na potrzeby LOTOS Straż.