Spotkanie w siedzibie Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA

W dniu 7.09.2017r. w siedzibie Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA odbyło sie spotkanie przedstawicieli konsorcjantów z p. Wojciechem Radeckim - Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w DOLiZK MSWiA. W spotkaniu uczestniczył również p. Jacek Błażejczyk - przedstawiciel TVP Technologie odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Spotkanie dotyczyło ostatecznych uzgodnień związanych ze sposobem integracji z Regionalnym Systemem Ostrzegania (RSO) przygotowanego modułu systemu WAZkA. Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA sprawuje nadzór merytoryczny nad rozwojem i wdrażaniem RSO (w osobie Wojciecha Radeckiego - Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w DOLiZK MSWiA), TVP Technologie wykonuje prace techniczne i implementacyjne w celu utrzymania systemu RSO. Uzgodniono, że sposób integracji systemu WAZkA z RSO polegał będzie na tym, że konsorcjanci przygotują plik komunikatu o ostrzeganiu w formacie zgodnym z wykorzystywanym przez RSO i załącznik z tym plikiem będą wysyłać z portalu WAZkA poprzez pocztę e-mail na wskazany adres e-mail, będący adresem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługującego RSO (adres WCZK skonfigurowany będzie przez użytkownika systemu WAZkA).