Spotkanie w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP

W dniu 24.01.2017r. w siedzibie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) KG PSP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum realizującego projekt pk. WAZkA z kierownictwem KCKRiOL. Celem spotkania było przedstawienie koncepcji systemu WAZkA oraz stanu aktualnych prac, jak również zebranie opinii, co do prezentowanej koncepcji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. st. bryg. mgr inz. Tadeusz Jopek - dyrektor KCKRiOL oraz kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. 
Zgromadzone uwagi oraz przeprowadzona dyskusja posłużą w dalszej części rozwoju systemu.