Spotkanie w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

W dniu 13.05.2016 r. odbyło się spotkanie robocze w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń (COAS) w Warszawie. COAS jest koordynatorem działań w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania i odgrywa w tym systemie jedną z kluczowych ról.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum, COAS oraz Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI), które to Centrum wytworzyło i utrzymuje m.in. oprogramowanie "SI Promień" - system do prognozowania rozprzestrzeniania się skażeń oparty o NATO-wską metodykę ATP-45.

W ramach szerokiej dyskusji zaproponowano powstanie zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Konsorcjum i COAS, który wypracuje propozycję możliwych sposobów wsparcia systemu KSWSiA przez budowany w ramach projektu system. Wstępnie uzgodniono, że przedstawiciele Konsorcjum będą mogli wziąć udział jako obserwatorzy w treningach/ćwiczeniach KSWSiA, jak również uzyskać dostęp do systemu "SI Promień" oraz scneariuszy poprzednich ćwiczeń.