Referat na II konferencji pt.: "Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami"

W dniach 14-15 kwietnia b.r. uczestniczyliśmy w Nałęczowie w II Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami”. Wygłoszony przez kierownika projektu dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT oraz mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka referat pt.: "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania" wzbudził szeroką dyskusję zarówno w czasie prezentacji, jak i w kuluarach.