Publikacje

Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA

14-02-2018 / Publikacja

Artykuł w czasopiśmie naukowym:
Tarapata Z., Antkiewicz R., Chmielewski M., Dyk M., Kasprzyk R., Kulas W., Najgebauer A., Pierzchała D., Rulka J.: Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 66 (4), 15-31, 2017.

Czytaj więcej...

Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania

07-04-2017 / Publikacja

Rozdział w monografii:
Tarapata Z., Kasprzyk R. - " Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania", w: EpiMilitaris 2017. Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń, Mróz-Jagiełło A., Brzozowski A. (red.), ISBN 978-83-94395-87-2, str. 181-184, Ryn 2017.

Czytaj więcej...

Środowisko programowe do wizualizacji skutków zdarzeń typu CBRN

30-01-2017 / Publikacja

Praca inżynierska:

Kuzmenko O.: Środowisko programowe do wizualizacji skutków zdarzeń typu CBRN, praca inżynierska (promotor: Tarapata Z.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017.

Czytaj więcej...

Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)

30-01-2017 / Publikacja

Rozdział w monografii:

Tarapata Z., Kasprzyk R., Dyk M., Kulas W., Pierzchała D., Kołdej J. - "Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)", w: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE, Gil A., Nowacka U., Kołdej J. (red.), ISBN 978-83-940672-1-2,str. 123-136, Częstochowa 2016.

Czytaj więcej...

Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania

14-12-2016 / Publikacja

Rozdział w monografii:
Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk - "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania", w: Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami, Bogusław Kot, Jacek Barański (red.), 213-235, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Warszawa, 2016.

Czytaj więcej...