Promocja wyników

Odbiór końcowy wyników projektu WAZkA

29-03-2018 / Inne

W dniu 27.03.2018r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej, lidera projektu, odbył się odbiór końcowy wyników projektu WAZkA.  W odbiorze uczestniczyli: członkowie komisji ds. odbioru końcowego wyników projektu powołanej przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele konsorcjantów: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT - przewodniczący Komitetu Sterującego projektu, mł. bryg.

Czytaj więcej...

Warsztaty demonstrujące prototyp systemu WAZkA

03-12-2017 / Inne

W dniach 29.11-01.12.2017r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty walidujące prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) w warunkach operacyjnych. Walidacja prototypu systemu WAZkA przeprowadzona została w celu zweryfikowania osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologii.  

Czytaj więcej...

Spotkanie z kierownictwem mazowieckiego WCZK

24-10-2017 / Inne

W dniu 24.10.2017r. w siedzibie mazowieckiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum z kierownikiem WCZK - p. Andrzejem Stypińskim.

Czytaj więcej...

Spotkanie w siedzibie Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA

08-09-2017 / Inne

W dniu 7.09.2017r. w siedzibie Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA odbyło sie spotkanie przedstawicieli konsorcjantów z p. Wojciechem Radeckim - Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w DOLiZK MSWiA. W spotkaniu uczestniczył również p. Jacek Błażejczyk - przedstawiciel TVP Technologie odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Czytaj więcej...

Spotkanie w siedzibie LOTOS Straż

26-08-2017 / Inne

W dniu 24.08 b.r. w siedzibie LOTOS Straż w Gdańsku, na zaproszenie Prezesa Zarządu LOTOS Straż p. Ireneusza Litwinowicza, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Cybernetyki oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W spotkaniu uczestniczyli:

Czytaj więcej...

Spotkanie w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP

30-01-2017 / Inne

W dniu 24.01.2017r. w siedzibie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) KG PSP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum realizującego projekt pk. WAZkA z kierownictwem KCKRiOL. Celem spotkania było przedstawienie koncepcji systemu WAZkA oraz stanu aktualnych prac, jak również zebranie opinii, co do prezentowanej koncepcji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. st. bryg. mgr inz. Tadeusz Jopek - dyrektor KCKRiOL oraz kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. 

Czytaj więcej...

Spotkanie w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

14-05-2016 / Inne

W dniu 13.05.2016 r. odbyło się spotkanie robocze w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń (COAS) w Warszawie. COAS jest koordynatorem działań w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania i odgrywa w tym systemie jedną z kluczowych ról.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum, COAS oraz Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI), które to Centrum wytworzyło i utrzymuje m.in. oprogramowanie "SI Promień" - system do prognozowania rozprzestrzeniania się skażeń oparty o NATO-wską metodykę ATP-45.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli firmy PLATAN

06-05-2016 / Inne

29 kwietnia 2016 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie Lidera projektu z przedstawicielami firmy PLATAN produkującej m.in. Zintegrowane Systemy Powiadamiania digitex służące do alarmowania, sygnalizowania i zapewnienia łączności dla służb ratowniczych. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i było kontynuacją spotkania, które odbyło się 19 kwietnia br., w siedzibie firmy PLATAN w Sopocie . Obie strony przedstawiły zakres swojej działalności oraz zaproponowały ew.

Czytaj więcej...