Aktualności

Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)

30-01-2017 / Publikacja

Rozdział w monografii:

Tarapata Z., Kasprzyk R., Dyk M., Kulas W., Pierzchała D., Kołdej J. - "Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)", w: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE, Gil A., Nowacka U., Kołdej J. (red.), ISBN 978-83-940672-1-2,str. 123-136, Częstochowa 2016.

Czytaj więcej...

Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania

14-12-2016 / Publikacja

Rozdział w monografii:
Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk - "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania", w: Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami, Bogusław Kot, Jacek Barański (red.), 213-235, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Warszawa, 2016.

Czytaj więcej...

Udział w konferencji Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

14-12-2016 / Konferencja

W dniach 1-2.12.2016r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyła się konferencja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Na konferencji, przedstawiciele konsorcjum realizującego projekt w osobach: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu, mjr dr inż.

Czytaj więcej...

Narada dyrektorów WBZK Urzędów Wojewódzkich z KG PSP

03-10-2016 / Konferencja

W dniu 21.09.2016 r. w Łodzi odbyła się narada szkoleniowa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zorganizowana przez KG PSP. Narada dotyczyła problemów informatyzacji w ochronie ludności i obronie cywilnej. W naradzie uczestniczyli: 

- Waldemar Maliński, dyrektor Biura do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP;  

Czytaj więcej...

Udział w IV Międzynarodowej Konferencji "Zagrożenia CBRNE"

22-06-2016 / Konferencja

W dniach 8 oraz 9 czerwca 2016 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się już po raz czwarty międzynarodowa konferencja naukową pt: „Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE”. Organizatorami konferencji była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Na konferencji został przedstawiony referat prezentujący założenia projektu WAZkA pt.

Czytaj więcej...

Konferencja "METODY SZACOWANIA PODATNOŚCI OBSZARU NA ZAGROŻENIA" w UKSW

25-05-2016 / Konferencja

W dniu 24 maja 2016 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 23, s.201 odbyła się konferencja pt. "Metody szacowania podatności obszaru na zagrożenia".

Czytaj więcej...

Referat na XXIII Warsztatach PTSK w Zakopanem

25-05-2016 / Konferencja

W dniach 18-21.05.2016r. w Zakopanem w hotelu "Litwor" odbyły się XXIII Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej. W ramach Warsztatów wygłoszony został referat pt.: "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia zarządzania procesami ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach CBRN" promujący projekt WAZkA. Referat wygłosił kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Treść referatu zawarta w załączniku.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

14-05-2016 / Inne

W dniu 13.05.2016 r. odbyło się spotkanie robocze w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń (COAS) w Warszawie. COAS jest koordynatorem działań w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania i odgrywa w tym systemie jedną z kluczowych ról.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum, COAS oraz Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI), które to Centrum wytworzyło i utrzymuje m.in. oprogramowanie "SI Promień" - system do prognozowania rozprzestrzeniania się skażeń oparty o NATO-wską metodykę ATP-45.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli firmy PLATAN

06-05-2016 / Inne

29 kwietnia 2016 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie Lidera projektu z przedstawicielami firmy PLATAN produkującej m.in. Zintegrowane Systemy Powiadamiania digitex służące do alarmowania, sygnalizowania i zapewnienia łączności dla służb ratowniczych. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i było kontynuacją spotkania, które odbyło się 19 kwietnia br., w siedzibie firmy PLATAN w Sopocie . Obie strony przedstawiły zakres swojej działalności oraz zaproponowały ew.

Czytaj więcej...

Referat na II konferencji pt.: "Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami"

21-04-2016 / Konferencja

W dniach 14-15 kwietnia b.r. uczestniczyliśmy w Nałęczowie w II Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami”. Wygłoszony przez kierownika projektu dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT oraz mjr. dr. inż.

Czytaj więcej...

Strony