Aktualności

Uczestnictwo w warsztatach Obrony Cywilnej w Tylnej Górze

06-09-2017 / Konferencja

W dniach 30.08-1.09.2017r. w Tylnej Górze k. Bydgoszczy, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej, odbyły się warsztaty dla kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania z zakresu obrony cywilnej i logistyki. Na warsztatach tych, na zaproszenie Komendy Głównej PSP, prezentowane były założenia oraz dotychczasowe wyniki realizacji projektu (w ramach umowy NCBiR DOB-BIO7/12/01/2015: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”).

Czytaj więcej...

Spotkanie w siedzibie LOTOS Straż

26-08-2017 / Inne

W dniu 24.08 b.r. w siedzibie LOTOS Straż w Gdańsku, na zaproszenie Prezesa Zarządu LOTOS Straż p. Ireneusza Litwinowicza, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Cybernetyki oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W spotkaniu uczestniczyli:

Czytaj więcej...

Referat na międzynarodowej konferencji CSCC'2017 na Krecie

31-07-2017 / Konferencja

W dniach 14-17.07.2017 r. na greckiej wyspie Kreta odbyła się 21th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017). Na konferencji, w ramach sesji specjalnej pt.: "Systems and Technology for Personal and Information Security", organizowanej przez Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT, został wygłoszony referat związany z projektem WAZkA pt.

Czytaj więcej...

Uczestnictwo w warsztatach wczesnego ostrzegania i alarmowania w Tylnej Górze

26-06-2017 / Konferencja

W dniach 21-23.06.2017r. w Tylnej Górze k. Bydgoszczy, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej, odbyły się warsztaty dla specjalistów urzędów wojewódzkich zajmujących się problematyką wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności, które zostały zorganizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Na warsztatach tych prezentowane były założenia oraz dotychczasowe wyniki realizacji projektu. Odbyła się również prezentacja możliwości opracowywanego w ramach projektu systemu WAZkA.

Czytaj więcej...

Referaty na XXIV Warsztatach Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej

01-06-2017 / Konferencja

W dniach 24-27 maja b.r. w Krynicy-Zdrój odbyły się XXIV Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej. Na Warsztatach zaprezentowane zostały 4 referaty dotyczące projektu WAZkA:

Czytaj więcej...

Udział w konferencji EpiMilitaris'2017

07-04-2017 / Konferencja

W dniach 3-5.04.2017r. w hotelu Zamek Ryn w Rynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja EpiMilitaris'2017 - "Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń". Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Stowarzyszenie "Ruch Wspólnot Obronnych" oraz Zakład Medycyny Katastrof oraz Pomocy Doraźnej UJCM.

Czytaj więcej...

Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania

07-04-2017 / Publikacja

Rozdział w monografii:
Tarapata Z., Kasprzyk R. - " Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania", w: EpiMilitaris 2017. Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń, Mróz-Jagiełło A., Brzozowski A. (red.), ISBN 978-83-94395-87-2, str. 181-184, Ryn 2017.

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca etap prac badawczych

11-03-2017 / Konferencja

W dniach 9-10.03.2017r. w hotelu Centuria w Ogrodzieńcu odbyła się konferencja naukowa podsumowująca etap prac badawczych projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania". Organizatorem konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Wydział Cybernetyki WAT - lider projektu. Konferencji przewodniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu oraz st. bryg. dr inż.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP

30-01-2017 / Inne

W dniu 24.01.2017r. w siedzibie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) KG PSP w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum realizującego projekt pk. WAZkA z kierownictwem KCKRiOL. Celem spotkania było przedstawienie koncepcji systemu WAZkA oraz stanu aktualnych prac, jak również zebranie opinii, co do prezentowanej koncepcji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. st. bryg. mgr inz. Tadeusz Jopek - dyrektor KCKRiOL oraz kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. 

Czytaj więcej...

Środowisko programowe do wizualizacji skutków zdarzeń typu CBRN

30-01-2017 / Publikacja

Praca inżynierska:

Kuzmenko O.: Środowisko programowe do wizualizacji skutków zdarzeń typu CBRN, praca inżynierska (promotor: Tarapata Z.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017.

Czytaj więcej...

Strony