Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania

Rozdział w monografii:
Tarapata Z., Kasprzyk R. - " Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania", w: EpiMilitaris 2017. Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń, Mróz-Jagiełło A., Brzozowski A. (red.), ISBN 978-83-94395-87-2, str. 181-184, Ryn 2017.