Konferencje

Konferencja podsumowująca etap prac badawczych

11-03-2017 / Konferencja

W dniach 9-10.03.2017r. w hotelu Centuria w Ogrodzieńcu odbyła się konferencja naukowa podsumowująca etap prac badawczych projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania". Organizatorem konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Wydział Cybernetyki WAT - lider projektu. Konferencji przewodniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu oraz st. bryg. dr inż.

Czytaj więcej...

Udział w konferencji Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

14-12-2016 / Konferencja

W dniach 1-2.12.2016r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie odbyła się konferencja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Na konferencji, przedstawiciele konsorcjum realizującego projekt w osobach: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu, mjr dr inż.

Czytaj więcej...

Narada dyrektorów WBZK Urzędów Wojewódzkich z KG PSP

03-10-2016 / Konferencja

W dniu 21.09.2016 r. w Łodzi odbyła się narada szkoleniowa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zorganizowana przez KG PSP. Narada dotyczyła problemów informatyzacji w ochronie ludności i obronie cywilnej. W naradzie uczestniczyli: 

- Waldemar Maliński, dyrektor Biura do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP;  

Czytaj więcej...

Udział w IV Międzynarodowej Konferencji "Zagrożenia CBRNE"

22-06-2016 / Konferencja

W dniach 8 oraz 9 czerwca 2016 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się już po raz czwarty międzynarodowa konferencja naukową pt: „Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE”. Organizatorami konferencji była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Na konferencji został przedstawiony referat prezentujący założenia projektu WAZkA pt.

Czytaj więcej...

Konferencja "METODY SZACOWANIA PODATNOŚCI OBSZARU NA ZAGROŻENIA" w UKSW

25-05-2016 / Konferencja

W dniu 24 maja 2016 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 23, s.201 odbyła się konferencja pt. "Metody szacowania podatności obszaru na zagrożenia".

Czytaj więcej...

Referat na XXIII Warsztatach PTSK w Zakopanem

25-05-2016 / Konferencja

W dniach 18-21.05.2016r. w Zakopanem w hotelu "Litwor" odbyły się XXIII Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej. W ramach Warsztatów wygłoszony został referat pt.: "Koncepcja informatycznego systemu wsparcia zarządzania procesami ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach CBRN" promujący projekt WAZkA. Referat wygłosił kierownik projektu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Treść referatu zawarta w załączniku.

Czytaj więcej...

Referat na II konferencji pt.: "Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami"

21-04-2016 / Konferencja

W dniach 14-15 kwietnia b.r. uczestniczyliśmy w Nałęczowie w II Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami”. Wygłoszony przez kierownika projektu dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT oraz mjr. dr. inż.

Czytaj więcej...

Strony