Komitet naukowy

  • Dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT
  • Dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT - przewodniczący
  • Dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
  • Dr Grzegorz ABGAROWICZ (UKSW)
  • Mł. bryg. dr inż. Artur ANKOWSKI (CS PSP)
  • Ppłk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI (WAT)
  • Ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK (WAT)
  • Dr inż. Wojciech KULAS (WAT)
  • Dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA (WAT)
  • Dr inż. Jarosław RULKA (WAT)