Cel konferencji

Podsumowanie realizacji projektu badawczo-rozwojowego nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.:„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2015-2017. Konferencja wpisuje się jednocześnie w cykl obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Wydziału Cybernetyki WAT.

Celem projektu było opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi.