Konferencja "METODY SZACOWANIA PODATNOŚCI OBSZARU NA ZAGROŻENIA" w UKSW

W dniu 24 maja 2016 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 23, s.201 odbyła się konferencja pt. "Metody szacowania podatności obszaru na zagrożenia".

Główne cele konferencji były następujące: 
• przedstawienie wyników zadań realizowanych w bieżącym etapie przez UKSW w projekcie WAZkA
• przedstawienie systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
• prezentacja metod szacowania podatności obszaru na zagrożenia stosowanych w Polsce, Słowacji i Czechach
• poprawa współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi zadania w systemie bezpieczeństwa państwa.

Zaprezentowano dwa referaty:

1. System zapewnienia bezpieczeństwa państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania kryzysowego – nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk, IP UKSW.

2. Prezentacja metod szacowania podatności obszaru na zagrożenia w Czechach i na Słowacji - Vaclav Drabik

W panelu dyskusyjnym, który stanowił drugą część konferencji wzięli udział (prowadzący: dr Zbigniew Mikołajczyk, IP UKSW):

- przedstawicel WAT - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
- przedstawiciel KG PSP - st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki
- przedstawiciele UKSW: dr Marcin Zarzecki, Instytut Socjologii, WNHiS UKSW; dr Grzegorz Abgarowicz, Zakład Polityki Bezpieczeństwa IP UKSW; Vaclav Drabik

 Odbyła się ciekawa dyskusja związana z zakresem tematycznym konferencji.