Konferencja "KSWSiA - współczesne zagrożenia i wyzwania" w UKSW

W dniu 19 grudnia 2017 r. na terenie Kampusu UKSW im. ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. "Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – współczesne zagrożenia i wyzwania". Celem konferencji było podsumowanie realizowanych zadań przez UKSW, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania. Ponadto celami konferencji była prezentacja: 

•zadań, celów oraz struktury Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,

•metod i dobrych praktyk przygotowywania i przeprowadzania ćwiczeń i treningów w ramach KSWSiA,

•propozycji zmian legislacyjnych umożliwiających implementację wyników projektu.

Konferencja została podzielona na dwie części. Podczas pierwszej uczestnicy mogli zapoznać się z wystąpieniami:

1.Rola systemu zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa – koordynacja czy kierowanie – dr Grzegorz Abgarowicz, IP UKSW 

2.Prezentacja założeń oraz wyników projektu WAZkA - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

3.Rola Państwowej Straży Pożarnej w KSWSiA – st. bryg. Paweł Kwiatkowski przedstawiciel Biura Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP 

1.Aspekty prawne funkcjonowania KSWSiA – propozycje zmian prawnych – Rober Tyszkiewicz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Państwa

2.Ćwiczenia jako element weryfikacji skuteczności systemów bezpieczeństwa – dr Piotr Komorowski

Drugą część – panel dyskusyjny, rozpoczął wykładem wprowadzającym pt. Rola KSWSiA w systemie bezpieczeństwa państwa  reprezentant Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Florian Naumczyk. W dyskusji udział wzięli ponadto: kierownik projektu WAZkA dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną, przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Robert Tyszkiwicz, przedstawiciel KG PSP st. bryg. Paweł Kwiatkowski oraz pracownicy UKSW dr Grzegorz Abgarowicz oraz dr Zbigniew Mikołajczyk.