Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)

Rozdział w monografii:

Tarapata Z., Kasprzyk R., Dyk M., Kulas W., Pierzchała D., Kołdej J. - "Koncepcja szkoleniowej konfiguracji systemu wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i alarmowania (WAZkA)", w: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE, Gil A., Nowacka U., Kołdej J. (red.), ISBN 978-83-940672-1-2,str. 123-136, Częstochowa 2016.