Członkowie konsorcjum

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki - Lider

www.wat.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

www.uksw.edu.pl

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

www.cspsp.pl

HTRCsp z o.o.

www.htrc.eu