Konferencja podsumowująca etap prac badawczych

W dniach 9-10.03.2017r. w hotelu Centuria w Ogrodzieńcu odbyła się konferencja naukowa podsumowująca etap prac badawczych projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania". Organizatorem konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Wydział Cybernetyki WAT - lider projektu. Konferencji przewodniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu oraz st. bryg. dr inż. Jan Kołdej - naczelnik wydziału nauczania Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Otwarcia konferencji dokonał mł. bryg. mgr Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W konferencji brali udział między innymi: dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBiR - Krzyszto Łaba, przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w osobie st. bryg. Pawła Kwiatkowskiego - naczelnika Wydziału Monitorowania i Analiz w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń - kmdr Jacek Barański, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Cybernetyki WAT - dr inż. Maciej Kiedrowicz, Komendanci Wojewódzcy PSP (mazowiecki, podlaski, śląski oraz świętokrzyski), naczelnik ośrodka szkolenia KW PSP w Warszawie, Komendant Powiatowy i Dowódca JRG PSP z Zawiercia, przedstawiciele Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiciele placówek naukowych z kraju oraz wszystkich konsorcjantów z WAT, CS PSP, UKSW i HTRC.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacji przez konsorcjantów stanu realizacji zadań projektowych oraz perspektyw rozwojowych projektu. Odbyła się szeroka i owocna dyskusja z udziałem uczestników konferencji, z której wnioski zostaną wykorzystane w dalszych etapach realizacji projektu. Dzień drugi związany był z prezentacją modułów programowych systemu WAZkA, pokazami samochodu rozpoznania chemicznego ABC ze Specjalistycznej Grupy Rozpoznania Chemicznego w Katowicach - Piotrowicach oraz pokazami dynamicznymi ratownictwa wysokościowego.
Materiały z konferencji dostępne są w załącznikach (na dole strony). Dodatkowe informacje o konferencji również na stronie CS PSP

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji732.69 KB
PDF icon Opis celu i oczekiwanych wyników projektu2.03 MB
PDF icon Prezentacja o konsorcjancie - ISI WCY WAT3.8 MB
PDF icon Prezentacja stanu realizacji zadań WCY WAT4.06 MB
PDF icon Prezentacja o konsorcjancie - HTRC sp. z o.o.1.12 MB
PDF icon Prezentacja stanu realizacji zadań HTRC959.95 KB
PDF icon Prezentacja stanu realizacji zadań CS PSP2.53 MB
PDF icon Prezentacja IMGW7.9 MB