Plan konferencji

9.00-9.30

Rejestracja Uczestników

9.30-9.45

Rozpoczęcie konferencji
wystąpienie Rektora-Komendanta WAT -

płk. dr. hab. inż.Tadeusza SZCZURKA, prof. WAT

9.45-10.05

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – rola i miejsce
przedstawiciel Zarządu OPBMR Sztabu Generalnego WP -
płk dr Bogusław KOT

10.05-10.25

Regionalny System Ostrzegania – funkcje oraz perspektywy rozwoju
przedstawiciel MSWiA - Wojciech RADECKI

10.25-11.10

Przedstawienie głównych założeń i wyników projektu WAZkA
kierownik projektu - prof. WAT dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA

11.10-11.25

Przerwa kawowa

11.25-12.05

Przedstawienie członków konsorcjum realizującego projekt WAZkA
przedstawiciele konsorcjum – WAT, HTRC, CS PSP, UKSW

12.05-12.25

Metodyka identyfikacji zagrożeń uwzględniająca proces oceny ryzyka ich wystąpienia oraz hierarchizacji
przedstawiciel konsorcjum -
bryg. mgr inż. Marek POTEREK (CS PSP)

12.25-12.45

Zasady szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniające mapy ryzyka oraz mapy zagrożeń
przedstawiciel konsorcjum - dr Grzegorz ABGAROWICZ (UKSW)

12.45-13.05

Prezentacja podstawowych funkcji systemu WAZkA
przedstawiciel konsorcjum (HTRC)

13.05-13.20

Przerwa kawowa

13.20-13.40

Analizator drzewa zdarzeń w systemie WAZkA
przedstawiciel konsorcjum -
prof. WAT dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ

13.40-14.00

Moduł wizualizacji COP w systemie WAZKA
przedstawiciel konsorcjum -
ppłk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI (WAT)

14.00-14.20

Emulatory systemów monitorowania zagrożeń skażeniami
w systemie WAZKA
przedstawiciel konsorcjum - dr inż. Wojciech KULAS (WAT)

14.20-14.50

Dyskusja

14.50-15.00

Podsumowanie konferencji
kierownik projektu -
dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT

15.00-16.00

Lunch