Implementers

Ze strony WCY WAT: 
- dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - Project manager, coordinator of research group WAT
- dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT - Chairman of the Steering Committee of the project
- dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT
- mjr dr inż. Mariusz Chmielewski 
- mgr inż. Krzysztof Chlebicki
- mgr inż. Michał Dyk
- mjr dr inż. Rafał Kasprzyk 
- dr inż. Wojciech Kulas 
- mgr inż. Krzysztof Mierzejewski
- dr inż. Dariusz Pierzchała

- dr inż. Jarosław Rulka
- mgr inż. Krystyna Wiecka
- dr inż. Mariusz Kastek (
Institute of Optoelectronics)

Ponadto studenci i doktoranci:
- ppor. mgr inż. Damian Frąszczak
- mgr inż. Paweł Giętkowski
- inż. Olena Kuzmenko
- Jakub Rzepiński

 

From HTRC sp. z o.o.:
- Inga Abgarowicz - Head of research task HTRC
- Arkadiusz Urbański
- Paweł Kozłowski
- Marcin Sadowski

From CS PSP:

- st. bryg. dr inż. Jan Kołdej - Head of research task CS PSP
- st. kpt. dr inż. Artur Ankowski
- bryg. mgr inż. Marek Poterek
- inż. Jarosław Zwoliński

 

From UKSW:
- dr Zbigniew Mikołajczyk - Head of research task UKSW
- dr Grzegorz Abgarowicz