Publikacje

Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA

14-02-2018 / Publikacja

Artykuł w czasopiśmie naukowym:
Tarapata Z., Antkiewicz R., Chmielewski M., Dyk M., Kasprzyk R., Kulas W., Najgebauer A., Pierzchała D., Rulka J.: Usługi informatycznego wsparcia analiz zagrożeń skażeniami i ostrzegania ludności w systemie WAZkA na potrzeby KSWSiA, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 66 (4), 15-31, 2017.

Czytaj więcej...

IT support tools for information management processes in the pollution detection and alarm system

07-04-2017 / Publikacja

Chapter in monograph:
Tarapata Z., Kasprzyk R. - " Narzędzia informatycznego wsparcia procesów zarządzania informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania", w: EpiMilitaris 2017. Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń, Mróz-Jagiełło A., Brzozowski A. (red.), ISBN 978-83-94395-87-2, str. 181-184, Ryn 2017.

Czytaj więcej...

Software environment to visualize the effects of CBRN events

30-01-2017 / Publikacja

Engineering work: Kuzmenko O .: Programmatic visualization environment for CBRN events, engineering work (promoter: Tarapata Z.), Military University of Technology, Warsaw, 2017.

Czytaj więcej...

The concept of training configuration of support system for analysis of threats of pollution and alarms (WAZkA)

30-01-2017 / Publikacja

Chapter in monograph:

Tarapata Z., Kasprzyk R., Dyk M., Kulas W., Pierzchała D., Kołdej J. - "The concept of training the configuration of the support system for the analysis of threats of pollution and alarming (WAZkA)", in: Safety engineering and civilizational hazards. CBRNE Risks, Gil A., Nowacka U., Koldej J. (ed.), ISBN 978-83-940672-1-2, p. 123-136, Częstochowa 2016.

Czytaj więcej...

The concept of computerized support system for monitoring CBRN threats, forecasting their effects and alarming

14-12-2016 / Publikacja

Chapter in monograph:
Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk - "The concept of computerized support system for monitoring CBRN threats, forecasting their effects and alarming", in: Functioning of the national system of pollution detection and alarming in the light of current threats of contamination, Bogusław Kot, Jacek Barański (ed. 213-235, Center for Analysis of Contamination, Warsaw, 2016.

Czytaj więcej...