Promocja wyników

Odbiór końcowy wyników projektu WAZkA

29-03-2018 / Inne

W dniu 27.03.2018r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej, lidera projektu, odbył się odbiór końcowy wyników projektu WAZkA.  W odbiorze uczestniczyli: członkowie komisji ds. odbioru końcowego wyników projektu powołanej przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele konsorcjantów: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT - przewodniczący Komitetu Sterującego projektu, mł. bryg.

Czytaj więcej...

Warsztaty demonstrujące prototyp systemu WAZkA

03-12-2017 / Inne

W dniach 29.11-01.12.2017r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty walidujące prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) w warunkach operacyjnych. Walidacja prototypu systemu WAZkA przeprowadzona została w celu zweryfikowania osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologii.  

Czytaj więcej...

Spotkanie z kierownictwem mazowieckiego WCZK

24-10-2017 / Inne

W dniu 24.10.2017r. w siedzibie mazowieckiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum z kierownikiem WCZK - p. Andrzejem Stypińskim.

Czytaj więcej...

Spotkanie w siedzibie Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA

08-09-2017 / Inne

W dniu 7.09.2017r. w siedzibie Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA odbyło sie spotkanie przedstawicieli konsorcjantów z p. Wojciechem Radeckim - Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w DOLiZK MSWiA. W spotkaniu uczestniczył również p. Jacek Błażejczyk - przedstawiciel TVP Technologie odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).

Czytaj więcej...

Spotkanie w siedzibie LOTOS Straż

26-08-2017 / Inne

W dniu 24.08 b.r. w siedzibie LOTOS Straż w Gdańsku, na zaproszenie Prezesa Zarządu LOTOS Straż p. Ireneusza Litwinowicza, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Cybernetyki oraz Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W spotkaniu uczestniczyli:

Czytaj więcej...

Meeting at the National Center for Rescue Coordination and Protection of the PSP KG

30-01-2017 / Inne

On 24.01.2017r. At the headquarters of the National Center for the Coordination of Rescue and Population Protection (KCKRiOL) KG PSP in Warsaw held a meeting of representatives of the consortium implementing the project pk. WAZKA with the leadership of KCKRiOL.

Czytaj więcej...

Meeting at the Central Center for Analysis of Contamination

14-05-2016 / Inne

On 13.05.2016, a working meeting was held at the Central Examination Center for Scrutiny (COAS) in Warsaw. COAS is the coordinator of activities in the National System for Detection and Alertment and plays a key role in this system.

Czytaj więcej...

PLATAN representatives visit

06-05-2016 / Inne

On April 29, 2016 at the Military University of Technology, a meeting of the Project Leader was held with the representatives of the PLATAN company. Integrated Digitex Notification Systems for alerting, signaling and providing communications for emergency services. The meeting was familiar and it was a continuation of the meeting, which took place on 19 April, at PLATAN headquarters in Sopot. Both sides presented the scope of their activity and proposed possible joint actions in the field of the W

Czytaj więcej...