Odbiór końcowy wyników projektu WAZkA

W dniu 27.03.2018r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej, lidera projektu, odbył się odbiór końcowy wyników projektu WAZkA.  W odbiorze uczestniczyli: członkowie komisji ds. odbioru końcowego wyników projektu powołanej przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele konsorcjantów: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT - przewodniczący Komitetu Sterującego projektu, mł. bryg. Marek Poterek - kierownik zadań CS PSP (Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie), dr Grzegorz Abgarowicz - kierownik zadań UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Tomasz Kwoczak - kierownik zadań HTRC sp. z o.o. 

Wyniki projektu zostały wysoko ocenione przez komisję a umowa została uznana za wykonaną. Komisja uznała, że zasadna jest kontynuacja dlaszych prac w ramach projektu w celu uzyskania IX poziomu gotowości technologii. Projekt został również zarekomendowany do promowania jego wyników przez NCBiR.

O wynikach projektu można przeczytać tutaj.