Referat na VII konferencji Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie

W dniach 11-13 października br. w Szczyrku odbyła się VII konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie zorganizowana przez Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach. Patronaty naukowe nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Forum ISO 9000 i Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w  Krakowie.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z zagrożeniami w środowisku pracy i  w środowisku naturalnym, metody ich identyfikacji oraz prewencji, metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki, oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko, nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych. Referaty obejmujące wyniki badań oraz prac zaprezentowali przedstawiciele: Uniwersytetu w Trenczynie, Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie, Politechniki Śląskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, organizatora - Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, jak również przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Łodzi, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV Austria Services GmbH, a także przedstawiciele przemysłu, w  tym Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Konferencja była okazją do promocji projektu WAZKA, gdzie przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie przestawili referat pt: "Wsparcie procesów decyzyjnych podczas organizacji działań ratownictwa chemicznego na przykładzie systemu wsparcia analiz skażeniami i alarmowania WAZkA". 

Przedstawione informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska konferencji.