O projekcie

Projekt dotyczy integracji i wsparcia procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach skażeniami. Głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania), który składa się z czterech głównych modułów:

 • Modułu Integracyjnego MI1 (do komunikacji, transferu i wstępnej obróbki danych pochodzących z istniejących systemów monitorowania zagrożeń),
 • Modułu Integracyjnego MI2 (do integracji z istniejącymi systemami ostrzegania i alarmowania),
 • Modułu Gromadzenia Danych i Analiz MGDiA (centralny moduł systemu odpowiadający za analizę danych pozyskanych z systemów monitorowania, optymalizację decyzji i generowanie alertów do systemów alarmowania),
 • Modułu Wizualizacji (do prezentacji danych o zagrożeniach). Zostanie opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

Szkielet architektury demonstratora systemu WAZkA (wraz z opisem) przedstawiony jest  poniżej:

 

 

 • Moduł Integracyjny MI1 - odpowiada za komunikację, transfer i wstępną obróbkę danych pochodzących z istniejących systemów monitorowania zagrożeń. Danepozyskiwane będą w sposób automatyczny z systemów i podmiotów, które posiadają systemy informatyczne przetwarzające informacje o zagrożeniach. Na potrzebypozostałych podmiotów udostępniony zostanie interfejs do półautomatycznego uzupełniania danych (np. seryjna wysyłka maili) oraz ręcznego uzupełniania;
 • Moduł Integracyjny MI2 - odpowiada za integrację z istniejącymi systemami ostrzegania i alarmowania. Tą drogą przesyłane są alerty o zagrożeniach pochodzące z systemuWAZkA;
 • Moduł Gromadzenia Danych i Analiz MGDiA - centralny moduł systemu odpowiadający za analizę danych pozyskanych z systemów monitorowania (za pośrednictwemMI1). Na ich podstawie dokownywana jest ocena, hierarchizacja i prognoza rozwoju zagrożeń. W razie ich zaistnienia generowany jest alarm przesyłany do systemówostrzegania i alarmowania (za pośrednictwem MI2);
 • Moduły Wizualizacji MW - odpowiadają za prezentację danych i wyników analiz (w szczególności ostrzeżeń o zagrożeniach) na potrzeby podmiotów KSWSiA.

Proponowane są dwa moduły wizualizacji:

 • Tablica - ma postać portalu internetowego który umożliwiać będzie szybki dostęp do informacji o najbardziej aktualnych i najważniejszych zagrożeniach. Będzieto centralny punkt komunikacji pomiędzy podmiotami KSWSiA. Dostęp do prezentowanych informacji będzie filtrowany w zależności od uprawnieńzalogowanego użytkownika.
 • COP - podobnie jak moduł Tablica będzie dostępny za pośrednictwem sieci Internet. Prezentować będzie informacje o zagrożeniach na cyfrowej mapie.

 

 • Symulatory Przyczyn i Skutków Zagrożeń SPSZ - symulatory stanowić będą wsparcie dla modułu MGDiA. Pozwolą na symulowanie procesów powstawania irozwijania się zagrożeń, dzięki czemu możliwe będzie wygenerowanie ostrzeżeń i przygotowanie działań (a w szczególności zaplanowanie odpowiednich środków)wyprzedzających. Symulatory pozwolą również na rozgrywanie różnych wariantów rozwoju zagrożeń, co wpłynie na szybsze i obarczone mniejszym ryzykiempodejmowanie decyzji o ich zwalczaniu.
 • Emulatory Systemów Monitorowania Zagrożeń ESMZ - pozwalać będą na wygenerowanie w sposób sztuczny i kontrolowany przez użytkownika danych o zagrożeniach,które "udają" rzeczywiste dane pozyskiwane z systemów monitorowania. Ułatwi to istotnie prowadzenie szkoleń oraz zapoznanie się z sytuacjami rzadkimi lub wręcztakimi, które jeszcze nie wystąpiły, ale są potencjalnie groźne.